Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
838

Назив одобрења
ПОТВРДА ПРИЈАВЕ ТРАНЗИТА НЕОПАСНОГ ОТПАДА ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ/БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Сврха одобрења
Ради транзита отпада

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Радмила Костић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-520; 051/339-507; 051/339-689

Имеил:  r.kostic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске бр. 111/13 и 106/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о општој и посебној документацији која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за извоз, увоз и транзит отпада (Службени гласник Републике Српске број 5/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Документ о прекограничном кретању отпада
- Уговор између лица које организује прекогранично кретање неопасног отпада и увозника и/или примаоца отпада ради третмана отпада
- Одобрење државе из које се отпад извози
- Одобрење државе у коју се отпад увози
- Акт о испуњености услова за почињање и обављање међународног превоза ствари у јавном саобраћају за лице које врши транзит неопасног отпада преко територије Републике Српске
- Финансијске гаранције и полисе осигурања или други облик осигурања у износу који је потребан да покрије трошкове штете почињене трећим лицима и трошкове санације животне средине као посљедице оштећења амбалаже отпада при превозу
- Уговор између лица које организује прекогранично кретање неопасног отпада и увозника и/или примаоца отпада ради третмана отпада

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.