Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
852

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ИСКОПАВАЊА

Сврха одобрења
Заштита археолошког локалитета од нестручних интервенција, девастације и уништења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Стручне, научне и техничке дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Научно истраживање и развој

Област:
- Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким наукама

Грана:
- Истраживање и експериментални развој у друштвеним и хуманистичким наукама
Шифра:
M 72.2.72.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

Контакт особа:  Љубица Срдић

Адреса:  Вука Караџића 4/6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/247-419; 051/247-545

Имеил:  rzzzs@blic.net

Закон(и)

Закон о културним добрима (Службени гласник Републике Српске бр. 11/95 и 103/08)
Закон о републичкој управи (Службени гласник Републике Српске бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив научне установе или установе заштите
- Адреса
- Подаци о стручном кадру
- Подаци о опреми за истраживање

Обавезна документација
- Пројекат о археолошким истраживањима
- Доказ о средствима за истраживање
- Доказ о средствима за спровођење мјера заштите
- Дневник радова по завршетку посла
- Друга прикупљена документација
- Извјештај по завршетку радова
- Комплетна документација у року од годину дана
- Документација о стручном кадру
- Документација о опреми

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.