Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
762

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ЦИВИЛНОГ СТРЕЛИШТА

Сврха одобрења
Упис у судски регистар или регистар предузетника

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Булевар Десанке Максимовић 4, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/334-357

Имеил:  

Закон(и)

Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о оружју и муницији (Службени гласник Републике Српске број 26/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о просторним и техничким условима за смјештај и чување оружја и муниције (Службени гласник Републике Српске број 85/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Лично име
- ЈМБ
- Адреса пребивалишта
- Потпис одговорног лица у правном лицу или предузетника

Обавезна документација
- Доказ да испуњава просторне и техничке услове
- За одговорно лице у правном лицу или предузетника: копија личне карте, увјерење о невођењу кривичног и прекршајног поступка
- За лице које непосредно рукује оружјем: неовјерена копија личне карте, увјерење о невођењу кривичног и прекршајног поступка, љекарско увјерење и доказ о обучености за руковање ватреним оружјем

Накнада у КМ
160

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Док испуњава услове.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Када престане да испуњава један од услова.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Има право жалбе у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.