Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
765

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРОМЕТУ ОРУЖЈА И МУНИЦИЈЕ

Сврха одобрења
Упис у судски регистар или регистар предузетника

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Остале дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Булевар Десанке Максимовић 4, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/334-357

Имеил:  

Закон(и)

Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о оружју и муницији (Службени гласник Републике Српске број 26/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Лично име, ЈМБ, адреса пребивалишта и потпис одговорног лица у правном лицу или предузетника
- Назив, сједиште и дјелатност предузећа или предузетника

Обавезна документација
- Доказ о праву власништва или уговор о закупу простора
- Увјерење о невођењу кривичног и прекршајног поступка за одговорна лица и запослена лица у правном лицу или код предузетника

Накнада у КМ
40,00

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Неодређено вријеме

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Док испуњава услове

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Није допуштена, може се покренути управни спор.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.