Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
718

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ОРУЖЈА

Сврха одобрења
Бављење дјелатношћу

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Булевар Десанке Максимовић, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/334 - 357

Имеил:  goran.vajagic@mup.rs

Закон(и)

Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)
Закон о оружју и муницији (Службени гласник Републике Српске број 26/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив, сједиште и дјелатност правног лица или предузетника
- Лично име, ЈМБ, адресу пребивалишта и потпис одговорног лица у правном лицу или предузетника
- Списак оружја по врстама и количина
- Врста муниције и количина

Обавезна документација
- Овлаштење за бављењем регистроване дјелатности
- Доказ о упису у судски регистар
- За запослене на пословима безбједности у правном лицу односно код предузетника доказ да испуњавају опште и посебне услове за набављање оружја
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
30

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
6 мјесеци

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико престане да испуњава један од услова за добијање одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
15 дана.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.