Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
707

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА ДРЖАЊЕ ОРУЖЈА

Сврха одобрења
Омогућава редовно пословање субјеката који се баве овом врстом дјелатности

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Булевар Десанке Максимовић, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/334 - 357

Имеил:  goran.vajagic@mup.rs

Закон(и)

Закон о оружју и муницији (Службени гласник Републике Српске број 26/16)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности (Службени гласник Републике Српске број 4/12)
Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив, сједиште и дјелатност правног лица или предузетника
- Лично име, ЈМБ, адресу пребивалишта и потпис одговорног лица у правном лицу или предузетника
- Списак оружја по врстама

Обавезна документација
- Рјешење о упису у судски регистар
- Одобрење за набавку оружја
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
30

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Док испуњава услове

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико престане да испуњава један од услова за добијање одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
15 дана

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.