Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
737

Назив одобрења
ОВЛАШТЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПРАТЊЕ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊА НОВЦА, ВРИЈЕДНОСНИХ ПАПИРА, ПЛЕМЕНИТИХ КОВИНА, МЕТАЛА И ДРУГИХ ВРИЈЕДНОСТИ

Сврха одобрења
Спречавање угрожавања живота и имовине других лица

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Административне и помоћне услужне дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Заштитне и истражне дјелатности

Област:
- Дјелатности приватне заштите

Грана:
- Дјелатности приватне заштите
Шифра:
N 80.1.80.10

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Бојана Сомболац

Адреса:  Десанке Максимовић 4, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/337-180

Имеил:  

Закон(и)

Закон о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности (Службени гласник Републике Српске број 4/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима обављања послова пратње и обезбјеђења новца, вриједносних папира, племенитих ковина, метала и других вриједности (Службени гласник Републике Српске број 85/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Заштитни знак
- Лични подаци

Обавезна документација
- одобрење за почетак рада привредног друштва издатог у складу с чланом 13. Закона о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и приватној детективској дјелатности
- доказ о посједовању блиндираног возила прописаног нивоа заштите
- доказ о посједовању прописаних средстава за гашење пожара
- акт привредног друштва о процедури и начину рада при обављању послова пратње и обезбјеђење новца и вриједносних папира, племенитих ковина, метала и других вриједности

Накнада у КМ
200

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Док испуњава услове.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У року од 15 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.