Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
719

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА НАБАВКУ ПИРОТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАБАВУ

Сврха одобрења
Спречавање злоупотребе од стране неовлаштених лица

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Остала специјализована трговина на велико

Грана:
- Трговина на велико хемијским производима
Шифра:
G 46.7.46.75

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Александар Врањешевић

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/331-141

Имеил:  

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о лицу које ће преузети пиротехничке производе
- Подаци о лицу које ће руковати пиротехничким производима
- Назив пиротехниких производа, УН број
- Разлози због којих се производи набављају
- Количина која се набавља, бруто, нето количина експлозива
- Подаци о смјештају пиротехничких производа
- Начин превоза пиротехничких производа

Обавезна документација
- Потврда о регистрацији предузећа
- Одобрење за рад
- Потврда о извршеној провјери
- Увјерење о некажњавању
- Увјерење о невођењу кривичног поступка
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
200 КМ за правна лица за одобрење од МУП-а у сједишту, за трговински промет пиротехничким производима у РС накнада 10 КМ за одобрења које издаје ЦЈБ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
5 дана

Вријеме важења одобрења
60 дана

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.