Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
436

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ (ЛИЦЕНЦА) О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТАНТСКИХ РАДОВА У ШУМАРСТВУ

Сврха одобрења
Омогућује израду шумскопривредних основа, дугорочног програма газдовања подручјем крша и елабората за проглашење заштитиних и шума са пос. намјеном

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Шумарство и сјеча дрвета

Област:
- Помоћне услужне дјелатности у шумарству

Грана:
- Помоћне услужне дјелатности у шумарству
Шифра:
A0202.4.02.40

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Рајко Ђоројевић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338 - 347

Имеил:  r.djorojevic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о шумама (Службени гласник Републике Српске бр. 75/08 и 60/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за издавање лиценце привредним друштвима и другим правним лицима која се баве пројектовањем у шумарству (Службени гласник Републике Српске број 57/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев
- Рјешење о упису у судски регистар/овјерена копија
- Доказ о стручној оспособљености запослених за најмање 4 дипломирана инжењера шумарства (увјерење о положеном стручном испиту дипломираног инжењера шумарства, потврда о радном искуству и врсти послова-најмање 5 година)/овјерена копија
- Образац М2/овјерена копија
- Попуњена листа средстава рада и доказ о власништву над истим/овјерена копија
- Доказ о извршеној уплати таксе (100 КМ)

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење новог захтјева

Разлози за престанак важења одобрења
Истек рока важења лиценце

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор тужбом код надлежног суда.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.