Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
433

Назив одобрења
РЕГИСТРАЦИЈА ВЕТЕРИНАРСКО МЕДИЦИНСКИХ ПРОИЗВОДА

Сврха одобрења
Регистрација ВМ производа и љековитих додатака ради здравствене заштите животиња, а тиме и заштите здравља људи

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња хемикалија и хемијских производа

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Владимир Булатовић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-511

Имеил:  v.bulatovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ветеринарско-медицинским производима (Службени гласник Републике Српске број 71/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев/оргинал
- Налаз лабораторијског испитивања лијека са предложеним, односно описаним методама/оргинал
- Фармаколошко мишљење о лијеку које садржи податке о дјеловању лијека, оправданост лијека и рационалност састава/оргинал
- Налази клиничких испитивања/оргинал
- Доказ да се лијек налази у промету у земљи произвођача, ако је у питању лијек страног поријекла, односно списак земаља у којима је лијек регистрован/копија
- Доказ о поријеклу активност састојка лијека/копија
- Приједлог назива лијека/копија
- Упутство о лијеку, које се прилаже уз лијек, и мора бити овјерено од стране правног лица које је припремило фармаколошко мишљење о лијеку, са оригиналним амбалажама/копија
- Подаци о дужини каренце за месо и млијеко третираних животиња, односно времену задржавања лијека или његових метаболита у организму животиње/копија
- Достављена по два примјерка лијека са важећим­ роком трајања у Ветеринарски институт Републике Српске "Др. Васо Бутозан" Бања Лука ради анализе и суперанализе код евентуалних спорова

Накнада у КМ
800+120

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Пет година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење захтјева те испуњавањем прописаних услова

Разлози за престанак важења одобрења
Истеком трајања рјешења или његовим стављањем ван снаге

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.