Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
622

Назив одобрења
ОВЛАШЋИВАЊЕ ТИЈЕЛА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ У ОБЛАСТИ ЖЕЉЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА

Сврха одобрења
Повећање безбједности саобраћаја и смањење штета од ванредних догађаја

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Саобраћај и складиштење

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Копнени саобраћај и цјевоводни транспорт

Област:
- Превоз путника жељезницом, међуградски
- Превоз робе жељезницом

Грана:
- Превоз путника жељезницом, међуградски
- Превоз робе жељезницом
Шифра:
H 49.1.49.10
H 49.2.49.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство саобраћаја и веза

Контакт особа:  Весна Вожни

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-383

Имеил:  v.vozni@msv.vladars.net

Закон(и)

Закон о стандардизацији у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске бр. 36/99 и 13/02)
Закон о жељезницама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 58/01, 110/03, 59/08 и 24/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Уредба о условима и начину овлашћивања тијела за обављање послова оцјењивања усаглашености производа (Службени гласник Републике Српске број 49/02)
Правилник о техничком прегледу и предаји саобраћају жељезничких возила (201) (Службени гласник Републике Српске бр. 27/05 и 101/05)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Извод из судског регистра
- Статут и акт о унутрашњој организацији
- Доказ о степену документованости властитог система квалитета
- Изјава о непостојању сукоба интереса
- Списак стручних кадрова
- Списак опреме
- Доказ о располагању пословним простором

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.