Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
817

Назив одобрења
ПРЕТХОДНА ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Сврха одобрења
Утврђивање да ли је потребно спровести процјену утицаја на животну средину и, ако јесте, у којем облику

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Радојка Поповић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-520, 051/339-503; 051/339-689

Имеил:  r.popovic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Српске бр. 71/12 и 79/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о пројектима за које се спроводи процјена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Српске број 124/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о пројекту
- Подаци о могућим­ утицајима пројекта на животну средину
- Подаци о предвиђеним мјерама за спречавање, смањивање или уклањање штетних утицаја пројекта на животну средину

Обавезна документација
- Опис пројекта који садржи информације о локацији, намјени и величини пројекта
- Опис могућих утицаја пројекта на животну средину у току његове изградње, извођења, рада или експлоатације
- Опис предвиђених мјера за спречавање, смањивање или уклањање штетних утицаја пројекта на животну средину
- Кратак преглед алтернатива које је подносилац пројекта разматрао и навођење разлога за изабрано рјешење, обзиром на утицаје на животну средину
- Извод из планског акта
- Информације о могућим­ тешкоћам­а на које је наишао носилац пројекта при прикупљању података
- Нетехнички резиме из пријашњих тачака
- Републичка административна такса (50 КМ)

Накнада у КМ
50

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Тужба у управном спору, рок за подношење 30 дана.

Напомена
Сви документи се предају у оргиналу.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.