Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
026

Назив одобрења
ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА УКЉУЧЕЊЕ СУБОРДИНИСАНОГ ДУГА У ОБРАЧУН ДОПУНСКОГ КАПИТАЛА БАНКЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова

Област:
- Новчано пословање

Грана:
- Остало новчано пословање
Шифра:
K 64.1.64.19

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/220-057

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о банкама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/06)
Одлука о лиценцирању и другим сагласностима Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 44/14)
Одлука о минималним стандардима за управљање капиталом банака (Службени гласник Републике Српске број 12/03)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Приједлог уговора о кредиту који ће се закључити између банке и повјериоца, са утврђеним роком доспијећа дуга од најмање пет година и клаузулом да се исти не може и отплатити ни након истека тог рока ако би се том операцијом капитал банке смањио испод прописаног нивоа
- Динамика отплате кредита
- План пласирања предметних кредитних средстава
- Изјава банке да повјериоцу неће дати инструмент за обезбјеђење наплате по основу добијеног кредита, те да кредит неће имати статус осигураног дуга, да банка нема са повјериоцем аранжман са супротном операцијом

Накнада у КМ
3.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Приговор Управном одбору Агенције за банкарство Републике Српске.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.