Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
015

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕДСТАВНИШТВА БАНКЕ ИЗВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова

Област:
- Новчано пословање

Грана:
- Остало новчано пословање
Шифра:
K 64.1.64.19

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/220-057

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о банкама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о лиценцирању и другим сагласностима Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 44/14)
Одлука о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о називу, правном статусу и сједишту банке
- Подаци о запосленим - број и квалификациона структура

Обавезна документација
- Статут банке
- Подаци о финансијском пословању банке у периоду за посљедње три године, односно за период постојања банке ако је мањи од три године (биланс стања, биланс успјеха и ревизорски извјештај)
- Акт надлежног органа банке о оснивању представништва са обавезном назнаком назива, сједишта и дјелатности представништва
- Доказ о обезбјеђењу пословног простора (доказ о власништву или уговор о закупу са доказом да је закуподавац власник пословног простора)
- Рјешење надлежног органа управе да пословни простор одговара намјени
- Програм рада представништва
- Подаци о лицу одговорном за рад и заступање представништва, уз навођење овлаштења у акту и именовању и подношење доказа о његовој стручној спреми и радном искуству
- Овјерена изјава банке за преузимање одговорности за све обавезе које ће настати у пословању представништва

Накнада у КМ
2.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Приговор управном одбору Агенције за банкарство Републике Српске.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.