Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
131

Назив одобрења
ИЗВЈЕШТАЈ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА - КЊИГА АКЦИОНАРА

Сврха одобрења
Одржавање скупштине акционара

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама и дјелатности осигурања

Област:
- Помоћне дјелатности у финансијским услугама, осим осигурања и пензионих фондова

Грана:
- Пословање финансијског тржишта
Шифра:
K 66.1.66.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Централни регистар хартија од вриједности

Контакт особа:  Миодраг Жижић

Адреса:  Симе Шолаје 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/348-713

Имеил:  miodrag.zizic@crhovrs.org

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)
Закон о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о регистрацији и преносу хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 34/11, 40/12 и 25/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Пун назив акционарског друштва
- Датум на који се тражи стање (десети дан прије одржавања сједнице скупштине акционара)
- Изјашњење о формату и начину достављања извјештаја (штампани, ЦД, ПДФ, ЦСВ)
- Име и презиме, број личне карте лица које преузима (лично, поштом, путем е-маила)
- Адреса, телефон, факс и е-маил
- Потпис и печат

Обавезна документација
- Захтјев
- Одлука о сазивању/Рјешење суда
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
200 - 300, зависно од броја акционара

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
5 дана

Вријеме важења одобрења
Само за ту скупштину акционара

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Одржавање скупштине акционара

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.