Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
821

Назив одобрења
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Сврха одобрења
Обнављање оштећених националних споменика

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Мира Тривић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/339-491

Имеил:  m.trivic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)
Закон о спровођењу одлука Комисије за заштиту националних споменика установљене у складу са Анексом 8 (Службени гласник Републике Српске бр. 70/06 и 64/08)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Историјски и грађански опис изворног стања

Обавезна документација
- Извод из катастарског плана
- Доказ о власништву или праву коришћења земљишта или објекта
- Историјски и грађевински опис изворног стања објекта или комплекса са постојећом архитектонском, фотографском и другом документацијом укључујући и опис садашњег стања објекта
- Пројекат рехабилитације објекта или комплекса
- Сагласност Завода за заштиту споменика културе

Накнада у КМ
У складу са Законом о административним таксама

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
3 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Не може се продужити важење.

Разлози за престанак важења одобрења
Истек рока од три године.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против управног акта Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема управног акта у складу са одредбама Закона о управним споровима.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.