Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
220

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Сврха одобрења
Спровођење поступка преузимања акционарског друштва

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о преузимању акционарских друштава (Службени гласник Републике Српске бр. 65/08, 92/09 и 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада (Службени гласник Републике Српске број 58/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци из члана 13. Закона
- Фирма, сједиште и пословна адреса акционарског друштва
- Фирма, сједиште и пословна адреса, односно име, презиме и адреса понудиоца и лица с којима заједнички дјелује
- Број гласова у апсолутном и процентуалном износу и подаци о свим акцијама емитента које припадају понудиоцу, укључујући и акције лица са којима понудилац заједнички дјелује
- Цијена коју се понудилац обавезује платити по акцији
- Начин и рок плаћања
- Фирма, сједиште и пословна адреса депозитара
- Рок важења понуде
- Циљеви и намјере понудиоца у вези са акционарским друштвом
- Остале услове понуде

Обавезна документација
- Понуда за преузимање акционарског друштва
- Лична карта/Извод из судског регистра
- Исправе о правном послу којим су стечене акције друштва
- Доказ о обезбјеђењу средстава за плаћање депонованих акција
- Уговор о депоновању акција
- Доказ о уплати прописане накнаде
- Претходна сагласност надлежног органа у прописаним случајевима
- Уговор о заједничком дјеловању (ако постоји)
- Пуномоћ за заступање/достављање писмена
- Изјава о постојању/непостојању лица која заједнички дјелују с понудиоцем и споразум о начину расподјеле акција депонованих у поступку преузимања емитента на лица која заједнички дјелују у истом поступку
- Потврда берзе о просјечној цијени акција емитента које је предмет преузимања

Накнада у КМ
0,8% од вриједности преузимања

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
До окончања поступка преузимања

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење захтјева за измјену понуде и објављивање конкурентске понуде за преузимање

Разлози за престанак важења одобрења
Окончање преузимања акционарског друштва

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности, управни акти Комисије су коначни, могућност покретања управног спора пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема одобрења

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.