Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
657

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И НАФТНИМ ДЕРИВАТИМА

Сврха одобрења
Уређење тржишта у области промета нафтом и нафтним дериватима

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
- Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Остала специјализована трговина на велико
- Трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
- Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
- Трговина на мало осталом робом у специјализованим продавницама

Грана:
- Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца
- Остала трговина на мало новом робом у специјализованим продавницама
- Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
- Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним производима
Шифра:
G 47.9.47.99
G 47.7.47.78
G 47.3.47.30
G 46.7.46.71

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство трговине и туризма

Контакт особа:  Љиљана Самарџић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-750

Имеил:  lj.samardzic@mtt.vladars.net

Закон(и)

Закон о трговини (Службени гласник Републике Српске бр. 06/07, 52/11 и 67/13)
Закон о привредним друштвима (Службени гласник Републике Српске бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство о облику и садржају изјаве о испуњености услова које морају испуњавати пословне просторије, опрема, уређаји и средства помоћу којих се обавља трговина, као и у погледу стручне спреме лица која раде у трговини (Службени гласник Републике Српске број 9/14)
Правилник о минимално-техничким условима у погледу пословног простора, опреме, уређаја и потребне стручне спреме за обављање трговинске дјелатности (Службени гласник Републике Српске бр. 84/07, 90/07, 7/12, 12/13 и 70/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Образац захтјева
- Копија образаца о упису привредног друштва у судски регистар
- Овјерена писмена изјава о испуњавању минимално-техничких услова у погледу пословног простора, опреме, уређаја и потребне стручне спреме за обављање трговинске дјелатности
- Доказ о уплати републичке административне таксе:
а) за трговину на мало моторним горивима 30 КМ
б) за снабдијевање пловних објеката течним
нафтним горивима за погон бродских мотора 30 КМ
в) за плинску пумпну станицу 30 КМ
г) за трговину на мало уљем за ложење 30 КМ
д) за трговину на велико течним нафтним горивима 90 КМ
ђ) за трговину на велико уљем за ложење 30 КМ
е) за трговину на велико течним нафтним гасом 90 КМ
ж) за трговину на мало гасом у боцама-плином у боцама за домаћинство 30 КМ

Накнада у КМ
У зависности од дјелатности

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
2 дана

Вријеме важења одобрења
Није временски ограничено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Материјалним прописом није предвиђено продужење рјешења; може се издати ново рјешење.

Разлози за престанак важења одобрења
По захтјеву странке.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење је коначно у управном поступку, али се може покренути управни спор тужбом у року од 30 дана од дана издавања рјешења.

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.