Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
022

Назив одобрења
ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА БАНКЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова

Област:
- Новчано пословање

Грана:
- Остало новчано пословање
Шифра:
K 64.1.64.19

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/220-057

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о банкама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о лиценцирању и другим сагласностима Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 44/14)
Одлука о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Идентификациони документ (овјерена копија личне карте или пасоша)
- Подаци о школској спреми/стручним звањима, те овјерена копија дипломе и континуирано усавршавање кандидата
- Прецизан кратки преглед професионалних активности и одговарајуће практично искуство од најмање пет година
- Процјена кандидата извршена од стране банке, коју је разматрао надзорни одбор у вршењу надзора над политикама и процедурама за процјену чланова органа банке
- Испуњен упитник у форми наведеној у упитнику
- Доказ из евиденције надлежних органа да ли је кандидату изречена казна, мјера или прекршајна санкција у периоду од пет година од дана правоснажности пресуде
- Изјава кандидата да није био члан органа управљања или руковођења, односно интерни ревизор у банци у којој је од стране Агенције за банкарство или другог надлежног органа уведена привремена управа, покренут поступак стечаја у периоду од 1 године прије увођења те мјере
- Изјава кандидата да није био члан органа управљања или руковођења у правном лицу у којем је покренут поступак стечаја у периоду од једне године прије увођења те мјере
- Доказ о директном или индиректном власништву у другом правном лицу
- Доказ о учешћу у органима управљања у другом правном лицу, односно изјава да није у таквом чланству
- Изјава да није запосленик банке, нити је у било којем основу ангажован од стране банке
- Процјена и резултати исте проведене од стране банке, односно оснивача

Накнада у КМ
5.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Бирају се на период од четири године.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Приговор Агенцији за банкарство Републике Српске.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.