Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
715

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ СКЛАДИШТА ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА

Сврха одобрења
привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња хемикалија и хемијских производа

Област:
- Производња осталих хемијских производа

Грана:
- Производња експлозива
Шифра:
C2020.5.20.51

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Александар Врањешевић

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/331-141

Имеил:  

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о мјерама заштите и одговарајућим техничким нормативима у објектима за производњу експлозивних материја и магацинима за смјештај експлозивних материја (Службени гласник Републике Српске број 109/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Локација складишта, адреса и к.ч парцеле
- Капацитет складишта

Обавезна документација
- Ситуациони план терена
- Технички опис објекта
- Технички опис терена
- Попис, врста и количина експлозивних материја
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
200

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.