Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
013

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ОСНИВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ДИЈЕЛОВА БАНКЕ СА СЈЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сврха одобрења

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова

Област:
- Новчано пословање

Грана:
- Остало новчано пословање
Шифра:
K 64.1.64.19

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/220-057

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о банкама Републике Српске (Службени гласник Републике Српске бр. 44/03, 74/04, 116/11, 5/12 и 59/13)
Закон о Агенцији за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о лиценцирању и другим сагласностима Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 44/14)
Одлука о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 63/06)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Елаборат
- Одлука надлежног органа управљања о оснивању дијела банке са назнаком послова које ће тај дио банке обављати
- Изјава да ће банка у новом организационом дијелу обезбиједити ефикасну заштиту активе у складу са одредбама Одлуке о минималним стандардима система интерне контроле у банкама
- Изјава да ће банка у новом организационом дијелу обезбједити примјену одредби Закона о спречавању прања новца
- Одлука надлежног органа о именовању руководиоца дијела банке са назнаком његових овлаштења, те доказима о његовој стручној спреми, држављанству и радном искуству
- Докази о обезбијеђеном пословном простору (доказ о власништву или уговор о закупу на одређено или неодређено вријеме са доказом да је закуподавац власник пословног простора)
- Рјешење надлежног органа управе да простор одговара намјени
- Дозвола за рад банке која оснива филијалу издату од стране Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине
- Акт о оснивању филијале на територији Републике Српске издат од стране Агенције за банкарство Федерације Босне и Херцеговине

Накнада у КМ
3.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Не треба се продужавати.

Разлози за престанак важења одобрења
Одлука о затварању организационог дијела.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Приговор Управном одбору Агенције у року од 8 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.