Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
231

Назив одобрења
ПРИЗНАВАЊЕ ЗВАЊА БРОКЕРА, ИНВЕСТИЦИОНОГ САВЈЕТНИКА И ИНВЕСТИЦИОНОГ МЕНАЏЕРА КОЈЕ ЈЕ СТЕЧЕНО ИЗВАН БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Сврха одобрења
Процјена испуњености услова за обављање послова са хартијама од вриједности за лица за која су та звања стекла ван Републике Српске

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06, 82/15 и 04/17)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске бр. 58/10, 22/13 и 28/16)
Правилник о условима и поступку стицања звања и добијања дозволе за обављање послова брокера, инвестиционог савјетника и инвестиционог менаџера (Службени гласник Републике Српске бр. 119/06 и 17/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме
- ЈМБГ
- Фотографија
- Пол
- Подаци за контакт (број пословног и мобилног телефона, број факса, електронска адреса)
- Подаци о образовању (врста и степен школске спреме, назив завршене образовне установе)

Обавезна документација
- Овјерен превод дозволе или увјерења о стеченом звању
- Овјерен превод наставног плана и програма према којем је то лице полагало стручни испит за звање за које тражи признавање
- Овјерен превод доказа о стеченој високој стручној спреми
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
300

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема временског ограничења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења
Нема услова.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту харија од вриједности

Напомена
Ако признавање звања тражи лице које је запослено у Комисији за хартије од вриједности РС то може остварити најкасније у року од године дана по престанку рада у Комисији.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.