Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
410

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА УСТАНОВЉАВАЊА УЗГАЈАЛИШТА ДИВЉАЧИ

Сврха одобрења
Оснивање инвестиционо-економског објекта намијењеног за репродукцију квалитетне дивљачи и лов

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Миланка Јовановић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-349

Имеил:  m.jovanovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ловству (Службени гласник Републике Српске бр. 60/09 и 50/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Сви правилником прописани подаци треба да буду у инвестиционом програму за установљавање узгајалишта

Обавезна документација
- Инвестициони програм за установљавање узгајалишта
- Доказ о власништву земљишта или уговор о закупу земљишта за период за који се оснива узгајалиште
- Обрасци од Ев-1 до Ев-6 о реализацији предвиђених мјера
- Карту са границама узгајалишта у размјери 1:10 000 или крупнију
- Акт органа надлежног за заштиту животне средине

Накнада у КМ
Нема накнаде.

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Исти као и за прво давање одобрења.

Разлози за престанак важења одобрења
Одступање веће од укупно 20% од планираних активности у програму у уређајном периоду.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
У складу са Законом о општем управном поступку.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.