Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
408

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ВЕТЕРИНАРСКО-МЕДИЦИНСКОГ ПРОИЗВОДА, ЉЕКОВИТОГ ДОДАТКА, ВЕТЕРИНАРСКО-МЕДИЦИНСКИХ ПРОИЗВОДА

Сврха одобрења
Производња лијекова на квалитетан начин и у контролисаним условима производње

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Прерађивачка индустрија

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња хемикалија и хемијских производа

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Владимир Булатовић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-511

Имеил:  v.bulatovic@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о ветеринарско-медицинским производима (Службени гласник Републике Српске број 71/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Опис поступка или дијела поступка производње лијека или ветеринарско-медицинског производа
- Попис ВМ производа и фармацеутских облика, односно попис медицинских производа или љековитих додатака
- Сједиште произвођача и тачно мјесто производње
- Сједиште правног лица и тачно мјесто провјере квалитета
- Подаци о одговорној особи за производњу, провјеру квалитета и продају

Обавезна документација
- Захтјев
- Употребна дозвола
- Извод из судског регистра правних лица
- Доказ о запосленим радницима са 7. степеном стручне спреме ветеринарске струке (лиценца)

Накнада у КМ
100

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.