Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
218

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ НА ПРОМОТИВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА И ДРУШТВИМА КОЈА ЊИМА УПРАВЉАЈУ И КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ВЛАСНИЧКЕ УДЈЕЛЕ, ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ПРАВА ВЛАСНИКА УДЈЕЛА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА

Сврха одобрења
Промовисање инвестиционих фондова сходно одредбама члана 115. Закона

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о инвестиционим фондовима (Службени гласник Републике Српске бр. 92/06 и 82/15)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о промоцији инвестиционих фондова с јавном понудом (Службени гласник Републике Српске број 107/06)
Тарифа накнада Комисије за хартије од вриједности (Службени гласник Републике Српске број 58/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Не може се прикривати ни погрешно приказивати њихова промотивна сврха
- Мора се навести цјеловит, тачан и истинит опис обавеза и повезаних ризика инвестиционог фонда са јавном понудом који се промовише
- Мора се обезбиједити да изнесене чињенице и наводи на дан њихова изношења буду цјеловити, јасни, истинити и недвосмислени, те да не доводе у заблуду, при чему се сви чињенични наводи морају документовати
- Мора се обезбиједити да свако наведено мишљење буде потпуно и недвосмислено, те да је за свако његово даљње коришћење добијена сагласност друштва за управљање
- Мора се обезбиједити да, приликом употребе неког поређења, чињенице на којима се такво поређење заснива буду тачне и ажурне, или да битне претпоставке буду јасно наведене, те да поређење буде изнесено на савјестан и непристрасан начин који не доводи у заблуду и који обухвата све битне факторе за такво поређење
- Не могу се наводити неистинити подаци, посебно у погледу стручности одговорних лица, средстава и обима пословања фонда и друштва за управљање, те власништва или броја акција или удјела у фонду
- Мора се обезбиједити да изглед, садржај или облик промотивних информација не искривљује, прикрива или умањује важност било које изјаве, упозорења или другог навода, који се према овом закону и другим прописима морају изнијети
- Мора се обезбиједити да се без сагласности Комисије или другог надлежног органа не наводи било које одобрење које је дао надлежни орган, нити се смију навести трећа лица на закључак да одобрење које је издала Комисија има значење различито од значења потврде којом се утврђује да је предметна фирма задовољила услове за стицање правног статуса наведеног у одобрењу
- Не може се изоставити ни један податак чији би изостанак проузроковао да промотивне информације буду нетачне, неистините, нејасне или да доводе у заблуду
- Мора се навести тачан и истинит опис инвестиционог фонда са јавном понудом, прописаних обавеза и повезаних ризика

Обавезна документација
- Изглед и садржај промотивне информације
- Доказ да је промотивну информацију одобрило друштво за управљање
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема рока.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења
До објаве публикација односно док се не поднесе захтјев за давање сагласности на нове промотивне материјале.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.