Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
219

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА ИЗМЈЕНЕ ЈАВНЕ ПОНУДЕ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Сврха одобрења
Спровођење поступка преузимања акционарског друштва

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Контакт особа:  Андреја Тришић

Адреса:  Вука Караџића 6, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/218-356

Имеил:  kontakt@secrs.gov.ba

Закон(и)

Закон о преузимању акционарских друштава (Службени гласник Републике Српске бр. 65/08, 92/09 и 59/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Тарифа накнада (Службени гласник Републике Српске број 58/10)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Измјена понуде за преузимање акционарског друштва
- Доказ о обезбјеђењу средстава за плаћање депонованих акција
- Доказ о уплати прописане накнаде

Накнада у КМ
500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
5 дана

Вријеме важења одобрења
До окончања поступка преузимања.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење захтјева за измјену понуде за преузимање 10 дана прије истека рока важења понуде и објављивање конкурентске понуде за преузимање.

Разлози за престанак важења одобрења
Окончање преузимања акционарског друштва

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Према члану 257. Закона о тржишту хартија од вриједности; управни акти комисије су коначни, могућност покретања управног спора код надлежног суда у року од 30 дана од дана пријема одобрења

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.