Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
002

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЛИЗИНГА

Сврха одобрења
Обављање послова лизинга у складу са Законом о лизингу

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/224-072

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о лизингу (Службени гласник Републике Српске број 70/07)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о спровођењу одредби Закона о лизингу које се односе на давање сагласности Агенције за банкарство РС (Службени гласник Републике Српске број 100/07)
Одлука о висини накнаде која се плаћа у поступку пред Агенцијом за банкарство РС (Службени гласник Републике Српске број 6/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
1. Оснивачки акт, оригинал или овјерена копија
2. План пословања за прве три пословне године који садржи пројекцију биланса стања и биланса успјеха
3. Попис оснивача даваоца лизинга у којем су наведени сви идентификацони подаци оснивача и њихов удио у основном капиталу
4. Доказ о кадровској, техничкој и организационој оспособљености за обављање послова лизинга
5. Доказ да је на привремени рачун код банке уплаћен новчани дио основног капитала из члана 14. Закона

Накнада у КМ
2.500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Неодређено.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема права жалбе.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.