Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
001

Назив одобрења
ДАВАЛАЦ ЛИЗИНГА КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЛИЗИНГА У ФЕДЕРАЦИЈИ БИХ ОДНОСНО БРЧКО ДИСТРИКТА ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ЛИЗИНГА У РС ПОСРЕДСТВОМ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОСНОВАНЕ У РС

Сврха одобрења
Обављање послова лизинга у складу са Законом о лизингу

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Агенција за банкарство Републике Српске

Контакт особа:  Мирослава Шормаз

Адреса:  Васе Пелагића 11а, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/224-072

Имеил:  miroslava.sormaz@abrs.ba

Закон(и)

Закон о лизингу (Службени гласник Републике Српске број 70/07)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Одлука о спровођењу одредби Закона о лизингу које се односе на давање сагласности Агенције за банкарство РС (Службени гласник Републике Српске број 100/07)
Одлука о висини накнаде која се плаћа у поступку пред Агенцијом за банкарство РС (Службени гласник Републике Српске број 6/08)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
1. Захтјев за издавање дозволе послова лизинга
2. Извод из судског регистра Федерације Босне и Херцеговине или Брчко Дистрикта који не може бити старији од 30 дана
3. Оснивачки акт даваоца лизинга регистрованог у Федерацији Босне и Херцеговине, односно Брчко Дистрикта
4. Подаци о члановима органа
5. Ревидирани пословни извјештаји даваоца лизинга за посљедње три године
6. План пословања пословне јединице у Републици Српској за прве три године пословања
7. Одлука надлежног органа о оснивању пословне јединице
8. Изјава да ће пословна јединица водити сву документацију која се односи на њено пословање, чувати је у сједишту пословне јединице, те да ће састављати финансијске извјештаје у складу са овим законом
8. Одобрење надзорног органа Федерације Босне и Херцеговине, односно Брчко Дистрикта ако је такво одобрење потребно
9. Остала документација коју пропише Агенција, на основу које је могуће утврдити да ли је пословна јединица кадровски, технички и организационо способна да обавља послове лизинга

Накнада у КМ
1.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Неодређено

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема права жалбе.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.