Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
572

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ПРЕДАВАЧА ТЕОРЕТСКЕ НАСТАВЕ, ИСПИТИВАЧА ТЕОРЕТСКОГ ДИЈЕЛА ИСПИТА И ИСПИТИВАЧА ИЗ УПРАВЉАЊА МОТОРНИМ ВОЗИЛОМ

Сврха одобрења
Додјела лиценце

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Образовање

Област:
- Остало образовање

Грана:
- Дјелатности возачких школа
Шифра:
P 85.5.85.53

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Завод за образовање одраслих

Контакт особа:  Јелена Вучић

Адреса:  Вука Караџића 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/228-282; 051/227-863

Имеил:  j.vucic@mpoo.vladars.net

Закон(и)

Закон о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини (Службени гласник БиХ бр. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10 и 18/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима и начину за добијање лиценце (Службени гласник Републике Српске број 25/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Увјерење да није изречена мјера безбједности или заштитна
мјера забране управљања моторним возилом
- Увјерење о положеном испиту за стицање лиценце
- Доказ о испуњавању услова у погледу стручне спреме прописане
Правилником
- Овјерена фотокопија личне карте
- Овјерена фотокопија возачке дозволе
- Овјерена фотокопија дозволе возача инструктора
- Доказ траженом искуству на пословима возача инструктора вожње
моторних возила
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
50

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Након истека лиценце, врши се продужење

Разлози за престанак важења одобрења
Противно одредбама закона и правилника, те ако је изречена заштитна мјера забране управљања моторним возилом за вријеме трајања изречене мјере

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор подношењем тужбе надлежном Окружном суду у року од 30 дана од дана достављања

Напомена
Доношењу рјешења претходи провођење припремне наставе и полагања испита у организацији надлежног органа за образовање.

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.