Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
725

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПОПРАВЉАЊЕ И ПРЕПРАВЉАЊЕ ОРУЖЈА

Сврха одобрења
ради уписа у судски регистар, регистар радњи

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Горан Вајагић

Адреса:  Булевар Десанке Максимовић, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/334-357

Имеил:  goran.vajagic@mup.rs

Закон(и)

Закон о оружју и муницији (Службени гласник Републике Српске број 26/16)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)
Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о просторним и техничким условима за смјештај и чување оружја и муниције (Службени гласник Републике Српске број 85/16)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Лично име, ЈМБ, адреса пребивалишта
- Списак ватреног оружја које ће поправљати и преправљати

Обавезна документација
- Доказ о испуњавању техничких и просторних услова за смјештај
- Доказ да одговорно лице у предузећу односно власник предузећа
или радње и лице које непосредно рукује оружјем испуњавају
услове за добијање одобрења за набављање оружја и муниције
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
160

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Док испуњава услове.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Уколико престане да испуњава један од услова за добијање одобрења.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
15 дана

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.