Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
713

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ЛОКАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ЗА ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ ДО 1000 м3 И ГАСОВЕ ДО 30 м3

Сврха одобрења
Избор адекватне локације има безбједносни карактер

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама

Грана:
- Трговина на мало моторним горивима у специјализованим продавницама
Шифра:
G 47.3.47.30

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Милан Прерад

Адреса:  Југ Богдана 108, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/337-191

Имеил:  

Закон(и)

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске број 78/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Ситуациони план терена на коме се намјерава градити
- Технички опис терена приказаног на ситуационом плану
- Технички опис објекта за који се тражи одобрење
- Опис, врста и количина запаљивих течности и гасова
- Доказ о уплати накнаде

Накнада у КМ
150

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
7 дана

Вријеме важења одобрења
Нема

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема

Разлози за престанак важења одобрења
Нема

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Нема

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.