Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
977

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАДИОНИЧКИХ ИГАРА

Сврха одобрења
Стицање права за приређивање кладионичких игара

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Умјетност, забава и рекреација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Дјелатности коцкања и клађења

Област:
- Дјелатности коцкања и клађења

Грана:
- Дјелатности коцкања и клађења
Шифра:
R 92.0.92.00

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републичка управа за игре на срећу

Контакт особа:  Свјетлана Поповић

Адреса:  Владике Платона 3, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/340-779

Имеил:  s.popovic@ruis-rs.net

Закон(и)

Закон о играма на срећу Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 111/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима и начину приређивања кладионичких игара на срећу (Службени гласник Републике Српске 34/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Подаци о пословном имену и сједишту правног лица
- Доказ о регистрацији
- Увјерење о некажњавању за оснивача, односно одговорног лица у правном лицу
- Пословни план правног лица
- Доказ о власништву или праву кориштења простора у којем се налази сједиште кладионице
- Општа правила клађења
- Доказ о основном капиталу
- Доказ о испуњености просторних и техничких услова
- Доказ Пореске управе о измиреним пореским обавезама
- Банкарска гаранција у износу од 25% од укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање кладионичких игара

Накнада у КМ
Једнократна накнада за добијање одобрења 100.000 КМ и 10 КМ републичке административне таксе

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење новог захтјева по истеку одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Услови прописани у члану 20. Закона о играма на срећу

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба се подноси Министарству финансија, рок за жалбу је 15 дана, поступак се води по одредбама Закона о општем управном поступку.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.