Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
979

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ КЛАСИЧНЕ ТОМБОЛЕ

Сврха одобрења
Стицање права за приређивање класичне томболе

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Умјетност, забава и рекреација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Дјелатности коцкања и клађења

Област:
- Дјелатности коцкања и клађења

Грана:
- Дјелатности коцкања и клађења
Шифра:
R 92.0.92.00

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републичка управа за игре на срећу

Контакт особа:  Свјетлана Поповић

Адреса:  Владике Платона 3, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/340-779

Имеил:  s.popovic@ruis-rs.net

Закон(и)

Закон о играма на срећу Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 111/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима за приређивање класичне томболе (Службени гласник Републике Српске број 122/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Подаци о пословном имену и сједишту правног лица
- Рјешење о регистрацији
- Пословни план правног лица
- Доказ о власништву или праву коришћења опреме за приређивање класичне томболе
- Доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се
приређује класична томбола
- Правила игре
- Доказ о основном капиталу
- Доказ Пореске управе о измиреним пореским обавезама
- Банкарска гаранција у износу од 25% од укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање класичне томболе
- Увјерење о некажњавању за оснивача, односно одговорног лица у правном лицу
- Доказ да се против овлашћених лица не води кривични поступак

Накнада у КМ
Једнократна накнада 50.000 КМ и 10 КМ републичке административне таксе

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
5 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење новог захтјева по истеку одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Услови прописани у члану 20. Закона о играма на срећу

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба се подноси Министарству финансија, рок за жалбу је 15 дана, поступак се води по одредбама Закона о општем управном поступку.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.