Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
974

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ НА АУТОМАТИМА

Сврха одобрења
Стицање права за приређивање игара на срећу на аутоматима

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Умјетност, забава и рекреација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Дјелатности коцкања и клађења

Област:
- Дјелатности коцкања и клађења

Грана:
- Дјелатности коцкања и клађења
Шифра:
R 92.0.92.00

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републичка управа за игре на срећу

Контакт особа:  Свјетлана Поповић

Адреса:  Владике Платона 3, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/340-779

Имеил:  s.popovic@ruis-rs.net

Закон(и)

Закон о играма на срећу Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 111/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о условима и начину приређивања игара на срећу на аутоматима, условима техничке исправности аутомата и условима и начину обављања техничког прегледа аутомата за игре на срећу (Службени гласник Републике Српске број 118/13)
Правилник о садржају и начину издавања наљепнице за означавање и регистрацију (Службени гласник Републике Српске број 84/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Доказ о испуњености просторних и техничких услова

Обавезна документација
- Подаци о пословном имену и сједишту правног лица
- Рјешење о упису у судски регистар са доказом о висини основног
капитала
- Правила за игре на срећу
- Доказ о власништву или праву коришћења аутомата који се стављају у употребу на територији Републике Српске
- Доказ о власништву или праву коришћења простора у којем се налазе апарати
- Увјерење о некажњавању за оснивача, односно одговорног лица у правном лицу
- Потврда о техничком прегледу аутомата
- Доказ Пореске управе о измиреним пореским обавезама
- Банкарска гаранција у износу од 25% од укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање игара на срећу на аутоматима

Накнада у КМ
Једнократна накнада 100.000 КМ и републичка административна такса 10 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење новог захтјева по истеку одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Услови прописани у члану 20. Закона о играма на срећу

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба се подноси Министарству финансија, рок за жалбу је 15 дана, поступак се води по одредбама Закона о општем управном поступку.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.