Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
911

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИХ БРОЈЕВА ФИСКАЛНИМ КАСАМА/ШТАМПАЧИМА - РЗИБФК

Сврха одобрења
Евидентирање промета роба и услуга преко фискалне касе

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Пореска управа Републике Српске

Контакт особа:  Перса Паић; Ксенија Војновић

Адреса:  Трг Републике Српске 8, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/308-185; 051/337-764

Имеил:  persa.paic@poreskaupravars.org; ksenija.vojnovic@poreskaupravars.org

Закон(и)

Закон о фискалним касама (Службени гласник Републике Српске број 69/07)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о подносиоцу захтјева: назив, адреса, ЈИБ, општина, назив касе/штампача, тип/модел кас/штампача, тражена количина

Обавезна документација
- Захтјев за додјелу идентификационих бројева фискалним касама/штампачима
- Рјешење Министарства трговине и туризма о регистровању произвођача фискалних каса
- Рјешење Министарства трговине и туризма о одобрењу стављања у промет фискалног система
- Увјерење о испуњености техничких и функционалних карактеристика фискалних каса/штампача издато од стране Комисије,
- Каталоге за све типове и моделе фискалних каса/штампача
- Слике фискалних каса/штампача у електронском облику као и слике са назнаком мјеста за постављање фискалне и програмске пломбе у папирнатом и електронском облику

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Стављање фискалне касе у промет без рјешења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
15 дана од дана достављања рјешења Министарству финансија

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.