Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
586

Назив одобрења
ЛИЦЕНЦА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ, ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА РАД, СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ

Сврха одобрења
Пословање послодавца

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Стручне, научне и техничке дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности; техничко испитивање и анализа

Област:
- Архитектонске и инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Техничко испитивање и анализа

Грана:
- Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко савјетовање
- Техничко испитивање и анализа
Шифра:
M 71.1.71.12
M 71.2.71.20

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Контакт особа:  Милорад Митровић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/338-671

Имеил:  m.mitrovic@mpb.vladars.net

Закон(и)

Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)
Закон о заштити на раду (Службени гласник Републике Српске бр. 1/08 и 13/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине (Службени гласник Републике Српске 66/08, 52/09 и 107/09)
Правилник о висини трошкова за издавање лиценци (Службени гласник Републике Српске 68/08, 28/12 и 52/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште правног лица
- Ознака дјелатности послодавца у складу с рјешењем о упису у одговарајући регистар

Обавезна документација
- Захтјев
- Рјешење о упису правног лица у одговарајући регистар/овјерена копија
- Методологија прегледа и испитивања средстава за рад у складу са прописима о заштити на раду, техничким прописима и стандардима
- Диполоме о стеченој високој стручној спреми радника/овјерена копија
- Увјерење о положеном стручном испиту за раднике/овјерена копија
- Уговор о раду за запослене раднике са одговарајућим пријавама о уплати доприноса
- Доказ о најмање три године радног искуства у струци за раднике
- Доказ о посједовању одговарајуће опреме и уређаја за испитивање средстава за рад у складу с прописима о заштити на раду, техничким прописима и стандардима
- Лиценца одговорног лица у правном лицу за обављање послова прегледа и испитивања средстава за рад и потписивања стручних налаза
- Доказ о уплати трошкова издавања лиценце

Накнада у КМ
2.500

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
4 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Испуњавање услова из Закона о заштити на раду (исти као код лиценцирања)

Разлози за престанак важења одобрења
Необављање послова у складу са Законом о раду и необнављање лиценце након 4 године

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.