Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
588

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПОСЛОДАВЦИМА ПРЕКО 10 ЗАПОСЛЕНИХ

Сврха одобрења
Испуњеност прописаних услова из области заштите и здравља на раду

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Контакт особа:  Милорад Митровић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-671

Имеил:  m.mitrovic@mpb.vladars.net

Закон(и)

Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)
Закон о заштити на раду (Службени гласник Републике Српске бр. 1/08 и 13/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о поступку утврђивања испуњености услова у области заштите и здравља на раду (Службени гласник Републике Српске 70/08 и 58/11)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив и сједиште послодавца
- Назив дјелатности коју ће обављати
- Број запослених радника

Обавезна документација
- Захтјев послодавца
- Рјешење о упису у одговарајући регистар
- Употребне дозволе за објекте
- Записник о прегледу и испитивању опреме за рад са употребним дозволама за исте
- Записник о испитивањима услова радне средине
- Акт о процјени ризика (материјална или електронска форма - ЦД)
- Записник о испитивањима електро и громобранских инсталација и уземљења
- Записник о оспособљености радника за безбједан и здрав рад
- Записник о оспособљености радника за пружање прве помоћи
- Записник о испитивањима противпожарних апарата и хидрантске мреже
- Атест о испитивањима трафо станице, уговор о одржавању трафо станице (уколико је у својини послодавца)
- Уговор о обављању послова заштите и здравља на раду
- Евиденције у области заштите на раду у складу са чланом 53. Закона о заштити на раду
- Републичка таксена марка у вриједности од 10 КМ

Накнада у КМ
10

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
8 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Не постоји.

Разлози за престанак важења одобрења
Не постоји.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
15 дана

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.