Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
582

Назив одобрења
ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕГЛЕДА И ИСПИТИВАЊА ОПРЕМЕ ЗА РАД И ПОТПИСИВАЊА СТРУЧНИХ НАЛАЗА

Сврха одобрења
Услов за пословање послодавца из области заштите и здравља на раду ради прегледа и испитивања средстава рада и средстава и опреме за личну заштиту

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Контакт особа:  Милорад Митровић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-671

Имеил:  m.mitrovic@mpb.vladars.net

Закон(и)

Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)
Закон о заштити на раду (Службени гласник Републике Српске бр. 1/08 и 13/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о висини трошкова за издавање лиценци (Службени гласник Републике Српске 68/08, 28/12 и 52/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Име и презиме подносиоца захтјева
- Адреса и мјесто становања
- Јединствени матични број
- Назив правног лица код којег је лице запослено, ако је запослено

Обавезна документација
- Захтјев
- Диплома о стеченој високој стручној спреми техничког смјера/овјерена копија
- Фотокопија личне карте
- Увјерење о положеном стручном испиту за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад/овјерена копија
- Доказ о најмање три године радног искуства на пословима прегледа и испитивања средстава за рад/оригинал
- Доказ о уплати трошкова издавања лиценце

Накнада у КМ
800

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Не постоји.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Не постоји.

Разлози за престанак важења одобрења
Лиценца одговорног лица везана је за послодавца код ког је у радном односу.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Управни спор

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.