Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
975

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ У КАЗИНИМА

Сврха одобрења
Стицање права на приређивање игара на срећу у казинима

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Умјетност, забава и рекреација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Дјелатности коцкања и клађења

Област:
- Дјелатности коцкања и клађења

Грана:
- Дјелатности коцкања и клађења
Шифра:
R 92.0.92.00

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републичка управа за игре на срећу

Контакт особа:  Свјетлана Поповић

Адреса:  Владике Платона 3, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/340-779

Имеил:  s.popovic@ruis-rs.net

Закон(и)

Закон о играма на срећу Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 111/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о просторним и техничким условима које казино мора да испуњава и обрасцима о дневном обрачуну по поједином столу и аутомату за игре на срећу (Службени гласник Републике Српске број 89/09)
Правилник о садржају и начину издавања наљепнице за означавање и регистрацију (Службени гласник Републике Српске број 84/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Подаци о пословном имену и сједишту правног лица
- Рјешење о регистрацији правног лица
- Оснивачки акт правног лица
- Доказ о основном капиталу
- Пословни план правног лица
- Доказ о власништву или праву коришћења и о величини простора у којем ће се приређивати игре на срећу, уколико их посједује у тренутку подношења захтјева, односно идејни пројекат који мора да почне и заврши најкасније двије године по добијању концесије
- Навођење врсте и обима игара
- Правила за сваку врсту игре која ће се приређивати, услови за учествовање у игри, висина улога у игри, цијена жетона или кредитног поена у игри на аутоматима, с описом начина евидентирања у тотал - регистру аутомата и крајњи рок наплате за учествовање у игри
- Подаци о лицима који воде послове и доказ о њиховом стручном образовању и оспособљености за обављање послова у казину
- Правила казина
- Подаци о врсти и броју аутомата за игре и играћих помагала, с детаљним подацима за њихову идентификацију
- Доказ да се против овлашћених лица и оснивача не води кривични поступак
- Доказ од Пореске управе о измиреним пореским обавезама
- Доказ о ранијем искуству, препоруке и одобрења која је посједовао
- Изјава приређивача да му раније није било одузето одобрење у земљи или у иностранству, и да није осуђен за кривично дјело утаје пореза
- Доказ о пореским обавезама власника и лица повезаних с власничком и менаџерском структуром, уколико је правно лице нови правни субјект
- Банкарска гаранција у износу од 25% од укупних планираних годишњих трошкова на основу накнада за приређивање игара на срећу у казину
- Приједлог концесионе накнаде

Накнада у КМ
Најмање 500.000

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
дана

Вријеме важења одобрења
10 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење новог захтјева по истеку одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Услови прописани у члану 20. Закона о играма на срећу

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба се подноси Влади РС.

Напомена
Концесије за приређивање игара у казинима додјељује Влада тако да ова Управа не може утицати на временски рок додјеле концесије.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.