Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
143

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОЈ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Сврха одобрења
Остваривање права на прикључење производног објекта на дистрибутивну мрежу у Републици Српској

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

Област:
- Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије

Грана:
- Дистрибуција електричне енергије
Шифра:
D 35.1.35.13

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Електропривреда РС

Контакт особа:  Драго Вујанић; Јагода Лажетић

Адреса:  Степе Степановића бб, 89 101 Требиње

Телефон/Фаx:  051/215-648; 059/ 277-110

Имеил:  dvujanic@ers.ba; jlazetic@ers.ba

Закон(и)

Закон о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске 8/08 - Пречишћени текст, 34/09, 92/09 и 1/11)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом (Службени гласник Републике Српске број 90/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Ситуациони план (катастарски план) електране са уцртаним објектима
- Локацијски услови за изградњу електране
- Копија идејног пројекта електране (једнополна шема, основни подаци о генераторима и трансформаторима, опис основних уређаја заштите генератора и трансформатора у објекту електране, опис системске заштите и заштите прикључног вода, подаци потребни за прорачун струја кратких спојева, подаци о струјама виших хармоника, опис планираног начина прикључења на мрежу и др.)
- Копија уговора о концесији

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико у року од 2 године не буде поднесен захтјев за закључивање уговора о прикључењу

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
РЕРС, путем дистрибутера, 15 дана од дана пријема рјешења

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.