Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
591

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОНТРОЛЕ ЛИФТОВА

Сврха одобрења
Испуњеност прописаних услова за обављање послова контроле лифтова

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Све дјелатности

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

Контакт особа:  Милорад Митровић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/338-671

Имеил:  m.mitrovic@mpb.vladars.net

Закон(и)

Закон о заштити на раду (Службени гласник Републике Српске бр. 1/08 и 13/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив, сједиште и дјелатност послодавца
- Стручна спрема и искуство радника на пословима испитивања лифтова

Обавезна документација
- Захтјев
- Овјерена копија рјешења о упису правног лица у одговарајући регистар
- Овјерена копија уговора о раду и пријаве на пензијско, инвалидско и здравствено осигурање радника
- Овјерена копија диплома
- Доказ о радном искуству на пословима испитивања лифтова
- Доказ да посједује одговарајућу опрему и инструменте

Накнада у КМ
Без накнаде

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
2 године

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.