Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
823

Назив одобрења
РЈЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА ЗА ТРАНЗИТ ОПАСНОГ ОТПАДА ПРЕКО ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сврха одобрења
Контрола транзита опасног отпада територијом Републике Српске за који је издата дозвола за прекогранично кретање отпада

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Радмила Костић

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука ,

Телефон/Фаx:  051/339-507

Имеил:  r.kostic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске бр. 111/13 и 106/15)
Закон о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске бр. 13/02, 87/07 и 50/10)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о општој и посебној документацији која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за извоз, увоз и транзит отпада (Службени гласник Републике Српске број 5/16)
Уредба о листама отпада и документима за прекогранично кретање отпада (Службени гласник Републике Српске број 86/15)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Општа документација која подразумијева Обавјештење о прекограничном кретању отпада и Документ о прекограничном кретању отпада
- Посебна документација:
1) уговор који је закључен између увозника отпада и извозника отпада, с роком важења до завршетка испоруке отпада и с регулисаним обавезама у случају да се отпад врати у државу извоза, ако испоручени отпад није третиран како је намјеравано
2) уговор који је закључен између увозника отпада и прерађивача, уколико увозник није истовремено и прерађивач отпада
3) доказ да су увозник и извозник отпада регистровани за обављање дјелатности управљања отпадом
4) доказ да превозник отпада има лиценцу за обављање међународног друмског превоза робе и полису осигурања
5) изјава извозника отпада о врсти, количини, саставу, мјесту и технолошком процесу из којег настаје отпад, као и о разлозима за његов извоз
6) подаци о тарифном броју царинске тарифе, начину превоза и испоруке отпада (одједном или у више пошиљки)
7) подаци о граничном прелазу на којем ће бити извршен увоз отпада
8) извјештај о испитивању отпада
9) потврда о уплати одговарајуће административне таксе
10) доказ о обавезном осигурању опасне отпадне материје у домаћем и међународном превозу у случају штете причињене трећим лицима, којим је обухваћена штета загађења животне средине
11) финансијске гаранције и полице осигурања или други облици осигурања опасног отпада на износ који је потребан за покриће трошкова санације животне средине као посљедице амбалаже отпада при превозу опасног отпада

Накнада у КМ
700

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
1 година

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Подношење новог захтјева и подношење потребне документације

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико инспекција утврди да извоз није вршен у складу са издатим рјешењем

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Рјешење је коначно у управном поступку.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.