Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
992

Назив одобрења
ПОТВРДА О ИСПУЊАВАЊУ ОСНОВНИХ МЕТРОЛОШКИХ ЗАХТЈЕВА ЗА МЈЕРИЛА КОЈА СЕ УВОЗЕ

Сврха одобрења
Примјена метролошки усаглашених мјерила у РС и БиХ у области заштите људи, околине и техничке заштите

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Трговина на велико осталим машинама, опремом и прибором

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републички завод за стандардизацију и метрологију

Контакт особа:  Никола Ђукић

Адреса:  Радоја Домановића 2Б, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/219-545, 051/219-515

Имеил:  rzsm@rzsm.org

Закон(и)

Закон о метрологији у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 33/16)
Закон о метрологији Босне и Херцеговине (Службени гласник Републике Српске број 40/00 и Службени гласник БиХ број 19/01)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Упутство о поступању увозника и издавању потврде о испуњавању метролошких захтјева за мјерила која се увозе или продају са консигнационог складишта (Службени гласник Републике Српске бр. 10/05 и 46/07)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив, сједиште, адреса, телефонски број и факс подносиоца изјаве
- Назив, сједиште и земља произвођача мјерила
- Назив, сједиште и земља продавца мјерила
- Назив, врста и број мјерила које се увози
- Намјена мјерила
- Метролошке карактеристике мјерила
- Број и датум цертификата о усаглашености/рјешења о одобрењу типа мјерила и службена ознака мјерила
- Метролошки прописи са којима је мјерило усаглашено
- Број страног цертификата о усаглашености мјерила/ назив цертификационог тијела које га је издало
- Подаци о купцу/ кориснику мјерила које се увози (ако је познат)

Обавезна документација
- Докуменат о увозу (фактура, царинска декларација и слично)-копија
- Техничка документација о мјерилу
- Цертификат о усаглашености/одобрењу типа мјерила
- Такса
- Трошкови поступка
- Образац захтјева

Накнада у КМ
Такса на захтјев 2 КМ + за потврду 10 КМ, трошкови поступка 30 до 60 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.