Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
712

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА КРЕТАЊЕ НАОРУЖАЊА У СЛУЧАЈУ КРЕТАЊА НАОРУЖАЊА ИЗМЕЂУ ЕНТИТЕТА ИЛИ ЕНТИТЕТА И БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ ИЛИ УНУТАР ЕНТИТЕТА

Сврха одобрења
Кретање наоружања

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

Област:
- Јавна управа, економска и социјална политика заједнице

Грана:
- Опште дјелатности јавне управе
Шифра:
O8484.1.84.11

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство унутрашњих послова

Контакт особа:  Бојана Сомболац

Адреса:  Краља Петра И Карађорђевића 5, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/337-100

Имеил:  bojanasombolac@mup.rs

Закон(и)

Закон о контроли кретања оружја и војне опреме (Службени гласник БиХ број 53/09)
Закон о административним таксама (Службени гласник Републике Српске бр. 100/11, 103/11 и 67/13)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о начину и поступку обраде захтјева за издавање одобрења за кретање наоружања као и обиму провјере захтјева (Службени гласник БиХ број 88/09)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив подносиоца захтјева, назив и адреса пошиљаоца, назив и
адреса примаоца
- Коначно одредиште и планирано вријеме доласка на одредиште,
правац кретања
- Поријекло наоружања
- Спецификација наоружања (произвођач, количина, начин
паковања и серијски број)
- Начин превоза
- Подаци о превозном средству
- Подаци о возачу
- Полазна тачка, планирани датум и вријеме поласка

Обавезна документација
- Захтјев
- Одобрење за набавку оружја
- Доказ о крајњем кориснику наоружања
- Доказ о уплаћеној такси и накнади

Накнада у КМ
40,00

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
14 дана

Вријеме важења одобрења
60 дана

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.