Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
991

Назив одобрења
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ОБАВЉАЊУ ДЈЕЛАТНОСТИ ПРЕТПАКОВАЊА ПРОИЗВОДА

Сврха одобрења
Надзор над субјектима који се баве претпаковањем и над претпакованим производима у циљу заштите потрошача

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пословање некретнинама
- Прерађивачка индустрија
- Трговина на велико и на мало; Поправка моторних возила и мотоцикала

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Канцеларијско-административне, помоћне канцеларијске дјелатности и остале пословне помоћне дјелатности
- Производња дуванских производа
- Производња хемикалија и хемијских производа
- Производња осталих производа од неметалних минерала
- Производња пића
- Производња прехрамбених производа
- Производња текстила
- Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима
- Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима

Област:
- Прерада и конзервисање меса и производња производа од меса
- Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца
- Прерада и конзервисање воћа и поврћа
- Припрема и предење текстилних влакана
- Производња биљних и животињских уља и масти
- Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова
- Производња цемента, креча и гипса
- Производња дуванских производа
- Производња готове хране за животиње
- Производња млијечних производа
- Производња млинских производа, скроба и производа од скроба
- Производња основних фармацеутских производа и фармацеутских препарата
- Производња основних хемикалија, ђубрива и азотних једињења, пластике и синтетичког каучука у примарним облицима
- Производња осталих хемијских производа
- Производња осталих прехрамбених производа
- Производња пестицида и других хемијских производа за пољопривреду
- Производња пића
- Производња сапуна и детерџената, препарата за чишћење и полирање, парфема и тоалетних препарата

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републички завод за стандардизацију и метрологију

Контакт особа:  Никола Ђукић

Адреса:  Радоја Домановића 2Б, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/219-545, 051/219-515

Имеил:  rzsm@rzsm.org

Закон(и)

Закон о метрологији у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске број 33/16)
Закон о метрологији Босне и Херцеговине (Службени гласник Републике Српске број 40/00 и Службени гласник БиХ број 19/01)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о претпакованим производима (Службени гласник Републике Српске број 61/14)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Назив, сједиште, адреса, телефонски број и факс даваоца обавјештења
- Подаци о одговорном лицу за претпаковање
- Доказ о регистрацији дјелатности (назив и број акта, датум издавања, назив надлежног органа који је издао акт)
- Врсте производа који се претпакују
- Технички подаци о мјерној опреми за претпаковање
- Подаци о верификацији мјерне опреме

Обавезна документација
- Такса
- Образац обавјештења

Накнада у КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Преузми формулар!

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.