Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
571

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Сврха одобрења
Законска обавеза, услов за обављање дјелатности образовања одраслих

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Образовање

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Образовање

Област:
- Основно образовање
- Остало образовање
- Средње образовање

Грана:
- Образовање након средњег које није високо
- Основно образовање
- Остало образовање, д.н.
- Техничко и стручно средње образовање
Шифра:
P 85.4.85.41
P 85.2.85.20
P 85.5.85.59
P 85.3.85.32

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Завод за образовање одраслих

Контакт особа:  Бојан Бајић

Адреса:  Вука Караџића 1, 78 000 Бања Лука

Телефон/Фаx:  051/228-280

Имеил:  b.bajic@mpoo.vladars.net

Закон(и)

Закон о образовању одраслих (Службени гласник Републике Српске бр. 59/09 и 1/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Подаци о наставном кадру, простору, опреми и средствима

Обавезна документација
- Статут
- Рјешење о регистрацији
- Доказ о стручним педагошким радницима и наставницима
- Доказ о простору, опреми и наставним средствима
- Доказ о средствима за извођење програма
- Доказ о уплати накнаде на рачун јавних прихода

Накнада у КМ
700

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
До испуњености законских услова

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
До испуњавања законских услова

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико не испуњава услове, у случају одузимања дозволе и по захтјеву организатора

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба се подноси министру просвјете и културе у року од 15 дана.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.