Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
980

Назив одобрења
ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ НАГРАДНЕ ИГРЕ ПУТЕМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА

Сврха одобрења
Стицање права за приређивање наградне игре путем телекомуникационих система

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Умјетност, забава и рекреација

дозвола за пословање: 
Потподручје:
- Дјелатности коцкања и клађења

Област:
- Дјелатности коцкања и клађења

Грана:
- Дјелатности коцкања и клађења
Шифра:
R 92.0.92.00

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Републичка управа за игре на срећу

Контакт особа:  Свјетлана Поповић

Адреса:  Владике Платона 3, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/340-779

Имеил:  s.popovic@ruis-rs.net

Закон(и)

Закон о играма на срећу Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 111/12)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења
- Правила игре

Обавезна документација
- Подаци о пословном имену и сједишту правног лица
- Рјешење о упису у судски регистар
- Доказ о обезбјеђењу исплате добитака и накнада
- Правила игре
- Доказ Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама

Накнада у КМ
10 КМ републичке административне таксе

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
30 дана

Вријеме важења одобрења
Нема ограничења.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Не постоје.

Разлози за престанак важења одобрења
Услови прописани у члану 20. Закона о играма на срећу

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Жалба се подноси Министарству финансија, рок за жалбу је 15 дана, поступак се води по одредбама Закона о општем управном поступку.

Напомена
Наградне игре се могу приређивати само два пута у току године, с тим да свака наградна игра може трајати најдуже 30 дана од дана почетка наградне игре. Објавити правила игара у најмање једном дневном листу.

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.