Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
808

Назив одобрења
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ ЗА СЛОЖЕНЕ ОБЈЕКТЕ

Сврха одобрења
Организовање градилишта

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Мира Тривић и Драган Злојутро

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/339-491

Имеил:  m.trivic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржају и контроли техничке документације (Службени гласник Републике Српске број 101/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Локацијски услови
- Доказ о ријешеним имовинско-правним односима над земљиштем
- Идејни пројекат за објекте
- Ситуација и шема градилишта
- План заштите од пожара
- Елаборат заштите на раду
- Сагласности за прикључке на комуналну инфраструктуру и јавни пут
- Рјешење о претварању пољопривредног или шумског земљишта у грађевинско

Накнада у КМ
У складу са Законом о административним таксама - тарифни број 52

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
До издавање грађевинске дозволе

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против управног акта Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема управног акта у складу са одредбама Закона о управним споровима.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.