Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
803

Назив одобрења
ДОЗВОЛА ЗА УКЛАЊАЊЕ

Сврха одобрења
Уклањање објеката

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Контакт особа:  Мира Тривић и Драган Злојутро

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/339-491

Имеил:  m.trivic@mgr.vladars.net

Закон(и)

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 3/16)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о садржају и контроли техничке документације (Службени гласник Републике Српске број 101/13)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Доказ о праву власништва
- Пројекат уклањања објекта, осим за помоћне објекте, индивидуалне стамбене објекте, индивидуалне стамбено-пословне и пословне објекте бруто грађевинске површине до 400 м2, ако није ријеч о сложеним објектима у смислу овог закона
- Сагласности надлежних органа, ако се тим уклањањем може угрозити јавни интерес (угрожавање споменика културе, комуналних и других инсталација)
- Процјена утицаја на животну средину у складу са посебним законом

Накнада у КМ
У складу са Законом о административним таксама

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
15 дана

Вријеме важења одобрења
Није ограничен рок.

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења
Нема продужења.

Разлози за престанак важења одобрења

Право жалбе, поступак и рок за жалбу
Против управног акта Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију може се покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема управног акта у складу са одредбама Закона о управним споровима.

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.