Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
Тел: 051 339 324;
Факс: 051 339 647
e-mail:meoi@meoi.vladars.net

Одјељење за анализу утицаја прописа РС

Тел: 051 339 314
e-mail: s.maric@meoi.vladars.net

Тел: 051 339 315
e-mail: s.jagodic@meoi.vladars.net

Одобрење

штампај овај формулар у ПДФ форматуштампај овај формулар у обичном текстуалном формату
Регистрациони број одобрења
429

Назив одобрења
РЕГИСТРАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА - ФАРМИ

Сврха одобрења
Утврђивање испуњености услова у погледу изградње, техничке опремљености, начина рада, стручног кадра, хигијене и заштите животиња на фармама

Привредне дјелатности на које се примјењује поступак и издаје одобрење
Подручје:
- Пољопривреда, шумарство и риболов

дозвола за пословање: 
Потподручје:

Област:

Грана:
Шифра:

Овлаштени орган који спроводи поступак и издаје одобрење
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Контакт особа:  Драгана Окљеша

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78 000 Бањалука

Телефон/Фаx:  051/338-513

Имеил:  d.okljesa@mps.vladars.net

Закон(и)

Закон о заштити и добробити животиња (Службени гласник Републике Српске број 111/08)

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
Правилник о заштити животиња за држање и условима које морају да испуњавају објекти за држање животиња (Службени гласник Републике Српске број 93/12)

Обавезни подаци које треба приложити приликом подношења захтјева за издавање одобрења

Обавезна документација
- Захтјев
- Грађевински пројекат
- Употребна дозвола
- Извод из судског регистра правних лица
- Уговор са ветеринарском организацијом о спровођењу мјера здравствене заштите животиња
- Списак опреме којом фарма располаже
- Уговор о закупу уколико је објекат узет под закуп
- Резултат анализе воде из објекта

Накнада у КМ
10 КМ

Рок за рјешавање захтјева за издавање одобрења
60 дана

Вријеме важења одобрења
Трајно

Услови или критеријуми за продужавање важења одобрења

Разлози за престанак важења одобрења
Уколико надлежни инспекцијски органи утврде да нису задовољени прописани услови, рјешење се ставља ван снаге.

Право жалбе, поступак и рок за жалбу

Напомена

Преузми
Формулар није доступан

Статус
Активан

За тачност наведених података одговорна је надлежна институција која издаје одобрења и проводи поступке.